общоизвестен

прил. - известен, общопризнат, всепризнат, познат, прочут, именит, популярен, всеизвестен, знаменит

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • всеизвестен — прил. известен, общопризнат, общоизвестен, познат, забележителен, прочут, явен, именит, знаменит, славен …   Български синонимен речник

  • генерален — прил. общ, всеобщ, общоприет, общоизвестен, общоупотребителен, общоустановен прил. главен, основен, кардинален …   Български синонимен речник

  • известен — прил. познат, явен, нескрит, даден, точно определен, знаен прил. прочут, прославен, славен, знаменит, именит, личен, общоизвестен, ползващ се с известност, реномиран, популярен прил. уведомен, осведомен, информиран, предизвестен прил. виден,… …   Български синонимен речник

  • народен — прил. народностен, национален, обществен, публичен, държавен, общодържавен, отечествен, общ, общонароден, всенароден прил. популярен, общодостъпен, общоизвестен, простонароден …   Български синонимен речник

  • популярен — прил. познат, известен, общоизвестен, всеизвестен, разпространен, достъпен, общодостъпен, разбираем, лесноразбираем, общопонятен прил. прочут, обичан, уважаван, знаменит, именит, бележит, ползващ се с име, славен, велик прил. демократичен,… …   Български синонимен речник

  • световноизвестен — прил. популярен, познат, известен, общоизвестен, всеизвестен, разпространен, достъпен, общодостъпен, разбираем, лесноразбираем, общопонятен прил. прочут, обичан, уважаван, знаменит, именит, бележит, ползващ се с име, славен, велик прил.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.